Založ si blog

Christmas challenge : „Fides , disciplinam et honor“

Pri letmom pohľade na nedeľné kostoly  počas vianočných   sviatkov  by mohol  človek skonštatovať, že Slovensko je  krajina  veriacich  ľudí.  Svojim  spôsobom  o tom hovoria  aj štatistiky.  Čisto logicky  vzato  však netreba  očakávať, že  Slovensko je  krajina  – pomaly  nebeské kráľovstvo na  zemi. Počet  veriacich  a návštevníkov kostola asi nie  je dobrý ukazovateľ . Preto lebo čisto  technicky  je veriaci aj diabol.  A návštevníci  kostola,  ktorí to berú ako nedeľnú kultúrnu obyčaj  čosi ako anglický čaj  o 17.00 je  veľa. Veď  ani  častou návštevou  garáže  sa  človek nestane  autom,  že ? Možno aj  pre to  apoštol Jakub napísal „ že viera  bez skutkov  je mŕtva“ .  Zo skutkov voľne parafrázujúc  apoštola  vidieť  vieru .  Preto mi napríklad nejde  do hlavy prečo majú niektorí politici nutkanie  sa hádzať o zem  aký sú kresťania  a dokonca  privatizovať Krista v názve strany  s prídavným   menom kresťanská.  Veď  keby sa  volali  aj deti slnka z ich skutkov  a politiky  by ich  vernosť Kristovi a jeho učeniu mala byť  zrejmá. Ibaže  by Kristus v politike  slúžil  len ako  Santa Claus a jeho červený kamión pre Coca- Colu . Ak sa treba výslovne  označiť   za kresťanského lebo  z ničoho iného  to nie je možné zistiť  je to smutné.  Vyššie  uvedené použitie  Boha ako marketingového nástroja  je  už svätokrádežné a je  hanebnosťou .

Prepáčte , že som hneď v úvode  použil  ako príklad  politikov chcel som  tým len naznačiť ,  že  skutky reprezentujú vieru . Korán hovorí : „ Neverí v Boha ten  kto ide sýty spať hoci jeho sused hladuje a on o tom vie „ . Biblia,  ktorá sa používa ako  zbraň hromadného ničenia  ak treba  bojovať proti niekomu pozná veľa skutkov, ktoré by mohli slúžiť  ako inšpirácia.  Vzťah k nepriateľom „Ak natrafíš na býka, alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť! Ak zbadáš, že osol tvojho odporcu padol pod svojím bremenom, neobídeš ho, ale pomôžeš mu ho zdvihnúť! „Ex. 23.4 . Sociálna  otázka „ Neutláčaj a neokrádaj svojho blížneho! Mzda robotníka nech neostáva v tvojich rukách do druhého rána“ Lev. 19. 13, „Konaj skutky milosrdenstva, syn môj, podľa toho, koľko máš! Ak máš veľa, dávaj z toho viac; ak máš málo, neboj sa konať dobro aj z mála!  „ Tob. 4.8 , „ Niekto (priam) rozhadzuje, a (predsa) mu stále pribúda, druhý zasa šetrí väčšmi, než sa sluší, a má nedostatok vždy.   Človek, čo žehná (rád druhým, sám) zbohatne, ten však, kto (iných) preklína, aj sám bude prekliaty.“ Príslovia 11.24 „  Rady pre život : „Mnohých oklamala  ich vlastná namyslenosť „ Sir. 3.26 , Pamätaj na chudobu ak máš hojnosť a na nedostatky chudoby ak oplývaš bohatstvom“ Sir. 18. 25

Čítať Bibliu  môže  byť i pre  ateistu inšpiratívna  vec,  najmä biblické múdroslovie poskytuje  veľmi praktické rady  pre každodenný život. Pre kresťana by mala byť Biblia a najmä zásady života v nej   dennou skutočnosťou, ktorú hodinu na hodinu realizuje.  Iste  žiť  istý spôsob  života založeným na  obmedzeniach  je  ťažké.  Ak má človek v sebe  sebadisciplínu založenú napr.  športom je  to super , lebo aplikácia  tých istých zásad na život  nie je ťažká.  Napríklad  veľmi častá otázka peňazí vo svetle  vyššie uvedeného citátu  z knihy Tobiáš . Športovec  vie,  že  okrem  športových výkonov  musí  mať aj životosprávu. Napríklad  stanoviť  si  jedálniček . Môže mu sliny  tiecť ako bernardínovi,  ale jednoducho tú sviečkovú na smotane  si nedá.  Disciplinovaný človek  si  zvykne  robiť   rozpočet napr. na mesiac. Kresťan  viazaný okrem iného Tobiášom, ale aj príkazom nového  zákona  o kŕmení hladných   a pod. ( Matúš 25.35) si do rozpočtu  vsunie aj položku dobročinnosti.  A disciplína  budovaná životom,  športom  a podobne  mu pomôže  plniť  rozpočet . Aj keď by sa zišlo možno v domácnosti niečo nové. Ale  by nebolo zlé  posedieť  v meste nad alkoholom , kúpiť  takú či onú vec ak to nie je v rozpočte smola nekúpi to .  Kresťan  by nemal ukrátiť  svojho blížneho tým, že peniaze určené na pomoc  chudobných  skončia  v krčme  alebo  podobne. Takýmto spôsobom dokáže  žiť každý bez ohľadu na výšku príjmu.  Ekonómovia vypočítali, že keby každý kresťan  dal zo svojho príjmu biblických  10 %  na chudobných  na svete  by prestala existovať chudoba a hladomor . Samozrejme  beriem všetky  argumenty  o banditskom  finančnom medzinárodnom  režime ( mimo  iné štedro podporenom  hlasovaním  kresťanských   politikov  o EUROVAL-e ), ale  poukazovanie na to, že  ostatní sú zlí je niečo podobné ako biblický príklad žien na krížovej  ceste, ktoré plakali nad  Ježišom .  Veru tak  neplačme „ nad  hrobmi bankárov  a medzinárodných   finančných  zločincov  vykorisťujúcich tretí  svet  a v poslednej dobe  aj ten  európsky, ale  nad  vlastnými hrobmi keď sme  nič neurobili vo svojom mikrosvete tu a teraz “ . Každé Euro, ktoré  človek  minie  môže byť  spláchnuté  do stoky,  alebo  sa môže stať  nadhodnotou  , ktorá v posledný deň-  hodinu nášho  života  sa stane  poslednou hodnotou, voľba je na nás . Bohatstvo  a peniaze nie sú zlé – zlým sa stáva až spôsob  ich použitia.

Samozrejme  nie je  všetko len o peniazoch je  to aj o čase  strávením so  svojimi blízkymi . Jeden  človek,  ktorého meno mi už vypadlo  si povedal , že začne  stávať  každý deň počas  21 dní ráno o 5 tej. Na začiatku to bol tvrdý boj  neskôr sa z tohto  stal  automatický  návyk. Kniha Sirachovec ( časť Biblie) už pred  viac ako 2 000 rokmi  popisuje  tento  boj,“Najprv ho povodí krivolakou cestou, zošle naň strach a hrôzu. Jej disciplína bude preň trápením a jej zákony tvrdou skúškou, kým jej on celkom nezverí svoje srdce.“ Naučiť sa  stávať ráno o piatej ( inak  zvyk  ešte z čias  prvých mníchov ) zocelí  sebadisciplínu človeka a pre  človeka dnešnej  doby  získa  minimálne  viac ako  hodinu  pre skutky  podľa viery, rozhovor s rodinou blízkymi  . Špeciálne  odporúčanie  je spojiť ranné vstávanie  s ľadovou sprchou . Veľmi dobre  preberie  a slúži na posilnenie  imunity .

Príkladov  ako sa dá spojiť sebadisciplína a náboženstvo je   veľa . Je to ťažký boj . Ak však  isté životné zásady ( napr. tie  z Biblie)  človek  zoberie ako svoje povinnosti  môže priebežne  víťaziť . Nechce sa mi ?  No smola  je to moja povinnosť  urobiť  to či ono jednoducho musím .  Franz Jozef Rakúsko-uhorský cisár  známy  fanatickým  plnením  si povinností (  za čoho ho  veľmi rešpektovali  všetky  vtedajšie  hlavy  štátov) raz povedal :“ Boh nás  nebude  súdiť  či sme  vo svojom  živote  zvíťazili, ale   či sme si  riadne  plnili  svoje povinnosti „ . Posledný Cisár Karol Habsburský akoby doplnil   výrok svojho predchodcu o konštatovanie „ Ak by si každý kresťan  plnil svoje povinnosti vo svete  by nebolo vojen ani hladu“ . Týchto  dvoch  pánov  som vybral  preto  ako príklady,  lebo dnes je móda,  že mocní tohto sveta  sa  vyhýbajú svojim povinnostiam. Následky ich porušenia  kamuflujú , kradnú a klamú.  Každý kto začne  bohatnúť  začne  byť úspešný -začne aj  pohodlnieť  čo sa navonok prejaví  obezitou  a v duši odpadnutím od Boha a ľudskosti . Pre zaujímavosť Franc  Jozef jeden  z najmocnejších  ľudí planéty v svojej  ére  vstával o 4 ráno  a do 20.00 usilovne pracoval.  Jeho jedálny lístok bol tak skromný a striedmy ,  že  každý  mešťan Viedne , Bratislavy či Prahy   mal bohatšie jedlo.  A to nebolo z dôvodu snáď   sociálnej núdze  panovníckeho rodu,  ale  z dôvodu starej známej  pravdy-  len sebadisciplína  môže  šľachtiť  človeka  ako oheň železo.  Alebo ako hovorí už niekoľko krát spomínaná kniha Sirachovec v modernej  reči návodom  na  fitness životný štýl : „Syn môj, po celý život skúšaj seba samého, hľaď, čo ti škodí, a chráň sa toho!Lebo všetko neosoží všetkým a nie je každému všetko po chuti. Nebuď nenásytný pri každej lahôdke! Nebuď pažravý v jedle! Lebo choroby sú istý výsledok nemierneho jedenia. Pre nemiernosť pomreli mnohí, preto si dávaj pozor na seba a predĺž si život!.“ Ak by bohatí , či bohatší ľudia  tohto sveta ( a v porovnaní s niektorými krajinami sveta sme  všetci bohatí) žili – skromne ? striedmo? , svet  by mohol byť  len na základe  osobného rozhodnutie jednotlivcov  lepší aj bez revolúcie a masových  protestov. Osobné rozhodnutie  jednotlivca a história mi dáva za pravdu, mení dejiny .

Pre kresťana  je toto skutočná Christmas challenge- vianočná  výzva.  Samozrejme  aj ateista  môže uvažovať  , nechať sa motivovať  zanechať konzumný spôsob života.  Pre kresťana  by  to však mala  byť otázka cti. Veď  transformáciou  myslenia,  ktorá sa navonok môže prejaviť aj esteticky ( striedma  strava) môže byť motiváciou svojmu okoliu a tak naplniť slova istého Poliaka Karola  Wojtylu „ Sústrediť  svet okolo osoby Ježiša  Krista  to je úloha hodná ľudského  života“ .

 

PS : Týmto  článkom som chcel inšpirovať k istej  ceste  životom preto ak som sa  niektorými konštatovaniami  niekoho dotkol  Sorry!   A tiež sa ospravedlňujem  za  gramatické  nedokonalosti.

Dorothy Dayová

08.11.2016

Veľmi rád čítam amerického autora jezuitu Jamesa Martina. Jeho knihy sú mnohokrát veľkým povzbudením a napriek tomu, že sú presiaknuté katolíckom duchom môže ich čítať každý bez ohľadu viac »

STOP vyvlastňovaniu lajdáctvom ministerských úradníkov . .. ?

30.08.2016

Každý právnik ma svoju právnickú srdcovku. Pre mňa je to stavebné právo. Vláda Slovenskej republiky prijala v predchádzajúcom volebnom období myšlienku novelizácie stavebného zákona. Vzhľadom viac »

K novelizácii stavebného práva 2. možnosť pro-rodinného rozmeru v novom stavebnom zákone

17.05.2016

V sérii blogov na tému novela stavebného zákona sa ako zástupca nevládnej organizácie snažím poukazovať na niektoré inšpiratívne momenty, ktoré so sebou prináša stavebné právo. Beriem viac »

ústavný súd

Časti zákonov o pobyte cudzincov a azyle sú protiústavné

13.12.2018 12:42

Nestačí ak sa pri zamietnutí žiadosti udá, že ide o bezpečnostný záujem SR.

Slovak Telekom

Súd EÚ zmiernil pokuty pre Slovak Telekom a Deutsche Telekom

13.12.2018 12:33

Druhý najvyšší súd EÚ čiastočne zmiernil pokuty uložené spoločnostiam Slovak Telekom a jej materskej Deutsche Telekom.

Bödör

Bödör vopred vedel, že NAKA ho ide zatknúť. Odkiaľ?

13.12.2018 12:18, aktualizované: 12:29

Národná kriminálna agentúra spája nitrianskeho podnikateľa a majiteľa SBS Bonul s vraždou Kuciaka a Kušnírovej.

vladimir putin

Za naše problémy môže Putin, odkázali Rusi v prieskume

13.12.2018 12:06

"Putin vo svojich rukách sústredil moc a ľudia to cítia," uviedol sociológ Denis Volkov.

piry

"Memento homine quia pulvis es et in pulverem reverteris"

Štatistiky blogu

Počet článkov: 36
Celková čítanosť: 75154x
Priemerná čítanosť článkov: 2088x

Autor blogu

Kategórie