Založ si blog

Nezákonná prax pri rozhodovaní o odvolaní v správnom konaní.

Výklad zákona je  záležitosť, ktorá môže vyzerať jednoducho a prístupne každému, kto vie čítať alebo písať, avšak zďaleka nie je len hodinou čítania zo základnej školy. Vo svojich blogoch sa často zaoberám  problematikou, súvisiacou s tým, že  zákon síce hovorí jasne, avšak prax správnych orgánov je bizarne odlišná. Tento nežiaduci stav sa vyskytuje  aj v prípadoch, keď text zákona je nespochybniteľný. O to viac vyvoláva otázky situácia, kedy je potrebné odborne interpretovať jednotlivý odsek paragrafu v kontexte aj s inými ustanoveniami zákona, alebo zákonov.

Jednou z takýchto kritických situácii je ustanovenie § 59 ods. 2 a 3 správneho poriadku – základného právneho predpisu pre konanie úradov na Slovensku. Táto časť zákona upravuje odvolanie ako  významný nástroj procesnej obrany účastníka konania. Odsek dva tohto ustanovenia nám hovorí, akým spôsobom môže rozhodnúť odvolací správny orgán. Môže rozhodnutie (ktoré je napadnuté) zrušiť, zmeniť, alebo potvrdiť. Ods. 3 na to hovorí, že ak je rozhodnutie zrušené, vracia sa na nové prejednanie.

A práve tu nám naskakujú dva problémy. Prvým je, že časť odvolacích orgánov si vysvetlila situáciu tak, že existujú hneď štyri formy rozhodnutia o odvolaní. Zruší, zmení, potvrdí alebo zruší a vráti na nové konanie. Teda časť odvolacích konaní skončila vo vzduchoprázdne, pretože úrad sa obmedzil len na zrušenie rozhodnutia bez jeho návratu na nové prejednanie. Pôvodné rozhodnutie sa zrušilo a nové nemal kto vydať. Pripomeňme, že správne konanie  končí buď rozhodnutím vo veci samej, teda povolením, zamietnutím, vydaním a podobne, alebo zastavením konania. Zastavenie konania je procesné rozhodnutie, ku ktorému dôjde, ak napríklad účastník zomrel, vzal návrh späť, alebo nedoplnil podanie na výzvu správneho orgánu. Možnosť skončenia konania bez jednej z týchto alternatív je neprípustná, pretože ju zákon nepozná. Správne orgány môžu konať len na základe zákona a jeho medziach (porovnaj text Ústavy SR čl. 2 ods. 2), preto je prakticky nemysliteľné, aby si prax  úradov dotvárala právo, ktoré nie je vyslovene obsahom právnej normy. Tento môj názor potvrdzuje aj judikatúra. Napríklad Krajský súd v Banskej Bystrici vo svojom rozhodnutí 24S/212/2015-65 hovorí okrem iného, že správne konanie sa končí buď rozhodnutím vo veci samej alebo zastavením konania a odvolacie konanie, ktorým sa len zrušuje rozhodnutie, ale vec nevracia na nové prejednanie, nie je zákonné. ( s. 10 predmetného rozhodnutia).

Druhým problémom, ktorý vytvorila právna prax, je slovné spojenie nové prejednanie (§ 59 ods. 3 správneho poriadku).  Opätovne sme svedkami bizarnej praxe a interpretácie zákona, v ktorej  slovné spojenie nové prejednanie znamená nové konanie. Teda niektoré úrady (napr. stavebné) začínajú po vrátení spisu z odvolacieho orgánu úplne nové konanie. Opätovne sa tak jedno konanie neskončilo vôbec, ale už začalo nové konanie v tej istej veci.

Právny štát sa zakladá na dôslednom dodržiavaní zákona, čo má zmysel aj z dôvodu prehlbovania dôvery občanov v štát a jeho orgány. Ak sa dlhodobým tolerovaním nezákonnosti narúša táto dôvera a uspokojujeme sa s tak častou formuláciou  úradníkov  „ale my tu to robíme takto“, teda s nejakým zavádzaním obyčajového práva, nie je to najlepším signálom pre budúcnosť  dobre spravovanej spoločnosti.

Reforma stavebného práva: záväzné stanoviská obce (2) .

16.04.2024

Dlhé roky sa viedla vojna medzi stavebníkom vs. útvarmi hlavného architekta (prípadne tomu podobné organizačné zložky obce/mesta). Celý problém bol v tom, že stavebný úrad – mesto vás odkázalo na „záväzné stanovisko“ nejakého odboru, napr. architektov mesta, ktoré malo slúžiť ako podklad pre rozhodnutie ohľadom súladu s územným plánom. Mnohokrát však bola [...]

Polemika: záväzné stanoviská v stavebných konaniach (1. )

16.04.2024

Každý, kto sa venuje inžinieringu, to pozná. Stavebný úrad ešte ani nezačne konanie a hneď stavebníka vyzve, nech doloží záväzné stanoviská hasičov, hygieny či inšpektorátu práce. Ich okruh je závislý od toho, o ako problematickú stavbu ide. Ak stavebník ešte pred začatím konania doslova ako prílohu žiadosti nepredloží všetky záväzné stanoviská, stavebný [...]

Reforma stavebného práva ? Fx !

13.05.2021

Zrejme celá odborná verejnosť sa zhodne na tom, že aktuálny stavebný zákon z roku 1976 je súhrnom problémov, ambivalentných ustanovení a z hľadiska požiadaviek na územný rozvoj len veľmi kostrbato použiteľný zákon. Rovnako predpokladám, že sa laická aj odborná verejnosť zhodnú na tom, že najväčšie problémy prináša priam magická lehota, v ktorej na [...]

SR Košice ZŠ príprava nový školský rok KEX

ZMOS: Nedostatok miest v základných školách v Bratislavskom kraji môže skončiť kolapsom

26.05.2024 16:40

Situácia je podľa združenia vážna v mestskej časti Ružinov aj v Senci.

Pellegrini, Čaputová, atentát, vyhlásenie

Čaputová opakovane ponúkla Ficovi návštevu: Je kľúčovým hráčom situácie

26.05.2024 14:20

Ponuka pre strany na stretnutie za okrúhlym stolom stále platí, uviedla prezidentka.

izrael

Hamas zaútočil na izraelský Tel Aviv ôsmimi raketami, Iron Dome zasiahol

26.05.2024 13:30, aktualizované: 15:09

Podľa agentúry AP je to prvýkrát za niekoľko mesiacov, čo sa sirény rozozneli v Tel Avive.

Fico postrelenie prevoz

Fica čaká v pondelok kontrola. Richter: Pri plnom zdraví bude možno do konca roka

26.05.2024 13:22, aktualizované: 13:39

Ivan Štefunko z PS ocenil informovanie o zdravotnom stave premiéra.

piry

"Memento homine quia pulvis es et in pulverem reverteris"

Štatistiky blogu

Počet článkov: 32
Celková čítanosť: 96066x
Priemerná čítanosť článkov: 3002x

Autor blogu

Kategórie