Založ si blog

Verejný záujem: les

V minulosti sme boli svedkami viacerých iniciatív na ochranu lesa. Aj dnes, zdá sa, začala veľmi dôležitá diskusia dvoch rezortov Ministerstva životného prostredia a Ministerstva pôdohospodárstva na tému les.

Okrem ekologickej roviny tu existuje veľmi vážna legislatívna a právna rovina. Les, či už ako súčasť prírody a krajiny  (a teda parciálne v režime zákona o ochrane prírody a krajiny), alebo ako najširšia súčasť životného prostredia, je DÔLEŽITÝM VEREJNÝM ZÁUJMOM. Súčasná legislatíva, ktorá reguluje les v užšom slova zmysle Zákonom o lesoch, však rozoznáva až dva druhy funkcií lesa a tri kategórie lesa.

Funkcia produkčná je zameraná na získanie predovšetkým drevnej hmoty, inak povedané zisku, čo je prirodzeným záujmom súkromných vlastníkov lesa a drevárskych spoločností.

Funkcia mimo produkčná chápe les ako prirodzený regulátor klimatických a ekologických systémov, ako priestor pre realizáciu sociálnej interakcie človeka v podobe rekreácie, športu a kultúry.

Zákon o lesoch ďalej rozdeľuje les do troch kategórií a to na ochranný les, na lesy osobitného určenia (tie chápe viac menej ako verejný záujem) a na hospodársky les. Hospodársky les má podľa zákona za účel produkciu dreva, pričom zákon len okrajovo spomína, že aj tento druh lesa môže mať dopad na mimo produkčné funkcie lesov.

Je vcelku jasné, že pokiaľ tzv. mimo produkčná funkcia lesa je tá, ktorá je verejným záujmom, teda predstavuje spoločné dobro pre neurčitý počet ľudí (prakticky pre každého), a na základe toho môže byť obmedzené vlastnícke právo, produkčná funkcia lesa slúži hlavne zisku a subsidiárne až v druhom rade reprodukcii a obnove lesa.

Každý zákon, ktorý príde, musí rešpektovať súkromné vlastníctvo, s tým, že toto môže obmedziť len za predpokladov súladu tohto obmedzenia so znením článku 20 Ústavy SR. Určite je však objednávkou dňa, aby Zákon o lesoch, podobne ako Zákon o ochrane pamiatok, alebo Zákon o ochrane prírody, napĺňal skutočnú a prísnu dikciu verejného záujmu bez toho, aby existoval les aj ako kategória, ktorá túto ochranu nemá, ale je v podstate len fabrikou na drevo. Nie je možné  predstaviť si hospodársky les, ktorý zároveň nebude schopný plniť svoje ekologické a sociálne funkcie a ktorý nepredstavuje istú formu dobra pre všetkých a to takú, ktorá v podstate nie je nahraditeľná.

Ekológovia aj odborníci z iných oblastí sa zhodujú na tom, že les je ekosystém tak originálny, že nie je zameniteľný a nahraditeľný ničím iným. Nehovoriac  o tom, že je domovom aj pre iných obyvateľov, neslúži teda len ziskuchtivým spoločnostiam a jednotlivcom. Pokiaľ zisk jednotlivcov je predovšetkým ich problémom, zmena kvality životného prostredia a teda ovzdušia, sa stáva aj v kontexte súčasnej pandémie, kde  les má svoju obrovskú úlohu, už  takpovediac problémom nás všetkých.

Nehovoriac o tom, že príroda je súčasťou našej národnej identity a do istej miery, v podobe cestovného ruchu, aj súčasťou našej ekonomiky.

Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí (5Sžp  41/2009) povedal, že v prípade životného prostredia ide o  hodnotu,  predstavujúcu verejný záujem, povýšený nad  názor jednotlivca. Chápe ho ako objektívnu hodnotu prirodzeného práva,  ktorú nevytvára ústavodarný zbor, ale má ju nachádzať a chrániť.

Záverom teda možno vyvodiť, že z hľadiska vyššie spomenutého konceptu chápania životného prostredia by každý les mal byť vnímaný v prvom rade ako verejný záujem s prioritnou ekologickou, klimatickou a sociálnou funkciou a iba následne, ako výnimka z pravidla a na základe správneho konania a povolenia, ako aj  za aktívnej účasti zainteresovanej verejnosti, by subsidiárne mohol mať aj produkčnú funkciu. Čo je  presný opak toho právneho stavu, ktorý tu aktuálne máme.

 

Reforma stavebného práva: záväzné stanoviská obce (2) .

16.04.2024

Dlhé roky sa viedla vojna medzi stavebníkom vs. útvarmi hlavného architekta (prípadne tomu podobné organizačné zložky obce/mesta). Celý problém bol v tom, že stavebný úrad – mesto vás odkázalo na „záväzné stanovisko“ nejakého odboru, napr. architektov mesta, ktoré malo slúžiť ako podklad pre rozhodnutie ohľadom súladu s územným plánom. Mnohokrát však bola [...]

Polemika: záväzné stanoviská v stavebných konaniach (1. )

16.04.2024

Každý, kto sa venuje inžinieringu, to pozná. Stavebný úrad ešte ani nezačne konanie a hneď stavebníka vyzve, nech doloží záväzné stanoviská hasičov, hygieny či inšpektorátu práce. Ich okruh je závislý od toho, o ako problematickú stavbu ide. Ak stavebník ešte pred začatím konania doslova ako prílohu žiadosti nepredloží všetky záväzné stanoviská, stavebný [...]

Reforma stavebného práva ? Fx !

13.05.2021

Zrejme celá odborná verejnosť sa zhodne na tom, že aktuálny stavebný zákon z roku 1976 je súhrnom problémov, ambivalentných ustanovení a z hľadiska požiadaviek na územný rozvoj len veľmi kostrbato použiteľný zákon. Rovnako predpokladám, že sa laická aj odborná verejnosť zhodnú na tom, že najväčšie problémy prináša priam magická lehota, v ktorej na [...]

SR Košice ZŠ príprava nový školský rok KEX

ZMOS: Nedostatok miest v základných školách v Bratislavskom kraji môže skončiť kolapsom

26.05.2024 16:40

Situácia je podľa združenia vážna v mestskej časti Ružinov aj v Senci.

Pellegrini, Čaputová, atentát, vyhlásenie

Čaputová opakovane ponúkla Ficovi návštevu: Je kľúčovým hráčom situácie

26.05.2024 14:20

Ponuka pre strany na stretnutie za okrúhlym stolom stále platí, uviedla prezidentka.

izrael

Hamas zaútočil na izraelský Tel Aviv ôsmimi raketami, Iron Dome zasiahol

26.05.2024 13:30, aktualizované: 15:09

Podľa agentúry AP je to prvýkrát za niekoľko mesiacov, čo sa sirény rozozneli v Tel Avive.

Fico postrelenie prevoz

Fica čaká v pondelok kontrola. Richter: Pri plnom zdraví bude možno do konca roka

26.05.2024 13:22, aktualizované: 13:39

Ivan Štefunko z PS ocenil informovanie o zdravotnom stave premiéra.

piry

"Memento homine quia pulvis es et in pulverem reverteris"

Štatistiky blogu

Počet článkov: 32
Celková čítanosť: 96070x
Priemerná čítanosť článkov: 3002x

Autor blogu

Kategórie