Založ si blog

Diskriminácia, dôchodcovia, osady a verejný záujem.

Priznám sa, nie vždy chápem tanec niektorých aktivistov, ale beriem ho ako vydarenú súčasť napĺňania ich voľného času. Naposledy vznikol tento tanec na tému COVID-19 opatrení,  diskriminácie dôchodcov a Rómov a s tým spojené dunenie vojnových bubnov ohľadom ústavnosti a ľudských práv.

Pár poznámok bez emócií. (Poznámka: blog je určený pre verejnosť, preto si zvolím voľnejší slovník…). Áno, obmedzenie pohybu, či už dôchodcov z hľadiska toho, kedy môžu a nemôžu nakupovať, alebo obyvateľov niektorých osád, je obmedzenie ľudských práv a slobôd.

AVŠAK! Naše ústavné právo predpokladá vznik situácie, kedy sú rozhodnutím orgánu obmedzené práva a slobody a to vo verejnom záujme,  vtedy, keď existuje vyšší záujem, ako je záujem ochrany práva jednotlivca. Príklad: vyvlastnenie, obmedzenie osobnej slobody odsúdenej osoby, alebo osoby vo väzbe, lokalizácia pohybu pomocou SIM-karty, obmedzenie vlastníckeho práva národnej kultúrnej pamiatky. V týchto všetkých prípadoch je verejný záujem nadradený inak nedotknuteľnému právu jednotlivca.

Rovnakým verejným záujmom je aj ochrana verejného zdravia. Verejné zdravie treba odlišovať od zdravia jednotlivca.  V tomto prípade ide kolektívny záujem, ktorý predpokladá priamo Ústava SR v čl. 40, prvá veta. Táto veta obsahuje jednak subjektívne právo jednotlivca (každý ma právo na ochranu zdravia  s akcentom na slovo KAŽDÝ), tak aj právo, každého (neurčitého a anonymného jednotlivca), aby bolo jeho zdravie chránené v komunitnom/kolektívnom, alebo verejnom rozmere. K tomu existuje pomerne jasné rozhodnutie Ústavného sudu PL.US 10/2013, ktoré spája právo na ochranu zdravia s pojmom verejné zdravie. Zdravie ako dôležitý verejný záujem je aj dôvodom na obmedzenie vlastníckeho práva (napríklad čl. 20 ods. 3 Ústavy SR)

A teraz, po tomto rýchlokurze ústavného základu verejného zdravia, poďme k samotným dôchodcom. Dovoľte mi najprv malé odbočenie, aby som lepšie vysvetlil tému. Problém „diskriminácie“ vysvetlím na  príklade z policajného zákona (zákon č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore v znení neskorších právnych predpisov) a to jeho ustanovenia § 65, citujem „Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou, alebo chorobou a proti osobe mladšej ako 15 rokov je policajt oprávnený použiť z donucovacích prostriedkov iba hmaty, chvaty a putá“. Keby niekto povedal, že toto ustanovenie zákona je diskriminačné pre vyššie uvedené osoby, asi by mu nasadili zvieraciu kazajku. Každému je jasné, že legitímnym účelom tohto ustanovenie nie je diskriminovať tehotné ženy, ale naopak, chrániť ich. Teda základný obsahový rozmer odlišného postupu voči osobám na základe veku, stavu (tehotenstva) a podobne, je o  ich ochrane a nie o ich diskriminácii. Navyše, voči všetkým osobám v rovnakej situácii sa postupuje rovnako.

A práve tento legitímny účel je mimoriadne dôležitý aj v našom probléme. Účelom kritizovaných opatrení je vo verejnom záujme chrániť zraniteľné osoby. Kto sú tieto osoby, stanovujú v prvom rade odborníci z oblasti medicíny a verejného zdravia, nie odborníci na  ústavné právo. Jednoducho tu neplatí, že zákonom je možné novelizovať aj gravitačný zákon, alebo že „Poručíme větru, dešti, kdy má pršet a kdy vát…“. Rozhodujúcim kritériom je tak zraniteľnosť konkrétnej osoby, ako aj verejného zdravia bližšie neurčených ľudí.

Teda suma sumárum, vo verejnom záujme je možné obmedziť subjektívne individuálne práva jednotlivcov na základe istých kritérií a za podmienky rovnakého postupu voči všetkým osobám v rovnakej situácii. Teda, všetci dôchodcovia nad 65 rokov sú obmedzení rovnako. Dôvodom je legitímny účel ochrany ich zdravia, ako aj verejného zdravia presne podľa čl. 40, prvá veta Ústavy SR. Rovnaká situácia sa týka aj osád. V tomto prípade nikde nie je uvedené, že Rómovia alebo Maďari sú obmedzení na pohybe. Teda kritérium nie je etnické, ale teritoriálne, teda týkajúce sa určitého územia a to rovnako z dôvodu legitímneho účelu ochrany verejného záujmu, ktorým je verejné zdravie.

Prijať obmedzenia nie sú právom, ale POVINNOSŤOU predsedu vlády vzhľadom k čl. 40 nášho základného zákona.

Sociálna izolácia, dnes ľudovo označovaná ako karanténa, môže spôsobiť, že človek vidí to, čo neexistuje – napríklad diskrimináciu.

Treba si dať jedno cafe latte naviac a vypiť ho na čerstvom vzduchu, všetky chmúry a preludy razom zmiznú…

Reforma stavebného práva: záväzné stanoviská obce (2) .

16.04.2024

Dlhé roky sa viedla vojna medzi stavebníkom vs. útvarmi hlavného architekta (prípadne tomu podobné organizačné zložky obce/mesta). Celý problém bol v tom, že stavebný úrad – mesto vás odkázalo na „záväzné stanovisko“ nejakého odboru, napr. architektov mesta, ktoré malo slúžiť ako podklad pre rozhodnutie ohľadom súladu s územným plánom. Mnohokrát však bola [...]

Polemika: záväzné stanoviská v stavebných konaniach (1. )

16.04.2024

Každý, kto sa venuje inžinieringu, to pozná. Stavebný úrad ešte ani nezačne konanie a hneď stavebníka vyzve, nech doloží záväzné stanoviská hasičov, hygieny či inšpektorátu práce. Ich okruh je závislý od toho, o ako problematickú stavbu ide. Ak stavebník ešte pred začatím konania doslova ako prílohu žiadosti nepredloží všetky záväzné stanoviská, stavebný [...]

Reforma stavebného práva ? Fx !

13.05.2021

Zrejme celá odborná verejnosť sa zhodne na tom, že aktuálny stavebný zákon z roku 1976 je súhrnom problémov, ambivalentných ustanovení a z hľadiska požiadaviek na územný rozvoj len veľmi kostrbato použiteľný zákon. Rovnako predpokladám, že sa laická aj odborná verejnosť zhodnú na tom, že najväčšie problémy prináša priam magická lehota, v ktorej na [...]

Grécko / Vrtuľník / Hasiči / Požiar /

Hasiči bojujú s požiarom pri Aténach, úrady nariadili evakuáciu

19.06.2024 16:25

Plamene sa pokúša dostať pod kontrolu viac než 70 hasičov, ktorým pomáha aj desať lietadiel a vrtuľníkov zhadzujúcich vodu.

mikulec

Mikulec: V lex atentát nie sú opatrenia o zmene bezpečnostnej situácie

19.06.2024 16:18

Mikulec upozornil, že z návrhu vyplýva aj možnosť prelomenia telekomunikačného tajomstva.

východ slnka, slnko

Astronomické leto sa tento rok začne najskôr od roku 1796

19.06.2024 16:03

V okamihu letného slnovratu sa Zem na obežnej dráhe ocitne v bode, keď je severná pologuľa najviac priklonená k Slnku.

Susko

Susko nevidí dôvod na odvolanie sa voči rozhodnutiu ESĽP v prípade sudkyne Cvikovej

19.06.2024 15:53

Súd rozhodol, že boli porušené jej práva v spojitosti s väzobným stíhaním.

piry

"Memento homine quia pulvis es et in pulverem reverteris"

Štatistiky blogu

Počet článkov: 32
Celková čítanosť: 96517x
Priemerná čítanosť článkov: 3016x

Autor blogu

Kategórie